วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

วิเคราะห์ :   Jigsaw Technic ร่วมกันคิด ร่วมกันเรียน คุณครูเหมวรรณ ขันมณี  รร. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม

            การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมจะเน้นที่การสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนให้กับเด็กๆ ให้รู้สึกว่าภาษาอัังกฤษเป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆ สนุกสนานและสามารถนำไปใช้ได้จริงตามศักยภาพของตัวเอง ด้วยความรู้สึกเพลิดเพลินและไม่ใช่เรื่องไกลตัว 

          การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบJigsaw Technicเป็นเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยอาศัยหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ที่ในกลุ่มจะประกอบด้วยนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนที่ทุกคนจะมีบทบาทและความรับผิดชอบในการเรียนรู้เริ่มจากการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน ซึ่งการอ่านนีรอบที่ 1 ทุกคนในกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้อ่านกลุ่มละ 1 เรื่องย่อย เช่น เรื่องเลือดกำเดา การเกิดบาดแผล รอบที่ 2 จัดกลุ่มใหม่ให้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่อ่านเรื่องต่าง ๆ มารวมกลุ่มกัน แล้วอ่านเรื่องเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านใาให้เพื่อน ๆ ฟัง และสนทนาซักถามกัน และฝึกทักษะการเขียนในขั้นตอนสุดท้าย นับว่าเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างดีนอกจากจะช่วยให้นักเรียนที่เรียนอ่อนได้มีความมั่นใจในการแสดงออกมากขึ้นแล้วยังเป็นการส้งเสริมความสามารถของนักเรียนเก่งด้วย

ที่มา : http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=3382
วิเคราะห์ : How to Make Good Dialogues ตอน 1 คุณครูวิญญูวดี กุลจลา รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 
    เป้าหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็คือ นักเรียนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ เป็นอย่างดี ซึ่งครูวิญญูวดี กุลจลา ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ฝึกให้นักเรียนมี ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเลือกสถานการณ์การสนทนาในสถานที่ต่างๆ ด้วยตนเอง แล้วมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นละครสั้นจนนำไปสู่ละครเวทีใหญ่ของโรงเรียน โดยในตอนแรกนี้ได้นำเสนอ 3 ขั้นตอนแรก เริ่มต้นจากครูพูดถึงปัญหาของนักเรียนที่ไม่สามารถพูดหรือสนทนาภาษาอังกฤษได้ เพราะไม่กล้าและไม่รู้คำศัพท์ แล้วสอนเป็นลำดับขั้นคือ 1. Building Background Knowledge แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ- ครูนำเสนอภาพ 8 ภาพในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน แล้วให้นักกเรียนในกลุ่มเลือกรูปภาพและเขียนบทสนทนาจากภาพอย่างน้อย 10 ประโยคภายใน 5 นาที 2. Discussing the problems เปรียบเทียบบทสนทนาที่นักเรียนทำขึ้นและที่ครูนำมาจากสื่อต่าง ๆ รวมถึงครู และนักเรียนอภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นในการเขียน Dialogues 3. Encouraging ครูนำเสนองานของรุ่นพี่ตามสถานการณ์ต่าง ๆ

ที่มา : http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=3385

คำศัพท์เรื่องสีเป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เรื่องสีเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสีต่างๆในภาษาอังกฤษ

Color
สี
ตัวอย่างสี
Amaranth
สีม่วงแดง
Amber
สีเหลืองอำพัน
Aquamarine
น้ำเงินเขียวอ่อน
Azure / Sky Blue
สีฟ้าคล้ายท้องฟ้า
Beige
สีเบจ / สีน้ำตาลอ่อน / สีทราย
Black
สีดำ
Blue
สีน้ำเงิน
Blue-green
สีน้ำเงินเขียว
Blue-violet
สีน้ำเงินม่วง
Brown
สีน้ำตาล
Byzantium
สีม่วงเข้ม
Carmine
สีแดงเลือดนก
Cerise
สีแดงอย่างลูกเชอร์รี
Cerulean
สีน้ำเงินเข้ม / สีน้ำเงินเขียว
Champagne
สีเหลืองส้มอ่อน
Chartreuse
สีเขียวเหลือง
Coral
สีชมพูอมส้ม
Crimson
สีเลือดหมู
Cyan
สีเขียวน้ำเงิน
Erin
สีเขียวปานกลาง
Gold
สีทอง
Gray / Grey
สีเทา
Green
สีเขียว
Indigo
สีน้ำเงินคราม
Ivory
สีงา / สีขาวปนน้ำตาลอ่อน
Jade
สีหยก
Khaki
สีกากี
Lavender
สีม่วงอ่อน / สีดอกลาเวนเดอร์
Lilac
สีม่วงซีด
Lime
สีมะนาว
Magenta
สีม่วงอมชมพู / สีบานเย็น
Maroon
สีน้ำตาลแดง
Mauve
สีม่วงอ่อน
Navy blue
สีน้ำเงินเข้ม / สีกรมท่า
Olive
สีมะกอก
Orange
สีส้ม
Orange-red
สีส้มแดง
Peach
สีลูกพีช
Persian blue
สีน้ำเงินสว่างพอดี
Pink
สีชมพู
Plum
สีลูกพรุน
Prussian blue
สีนำเงินอมดำ
Pumpkin
สีฟักทอง
Purple
สีม่วง
Raspberry
สีราสเบอร์รี่
Red
สีแดง
Red-violet
สีแดงอมม่วง
Rose
สีกุหลาบ
Salmon
สีส้มคล้ายเนื้อปลาแซลมอน
Scarlet
สีแดงสว่างแกมส้ม
Silver
สีเงิน
Slate gray
สีเทาคล้ายกระดาษชนวน
Spring green
สีเขียวฤดูใบไม้ผลิ
Taupe
สีเทาอมน้ำตาล
Teal
สีเขียวอมฟ้า
Turquoise
สีเขียวขุ่น
Violet
สีม่วง / สีเม็ดมะปราง
Viridian
สีเขียวอมฟ้า
White
สีขาว
Yellow
สีเหลือง